quảng cáo

  • Xe tải Veam VT735 - 7Tấn3 thùng kín động cơ Nissan Nhật
  • Xe tải Veam VT735 - 7Tấn3 thùng kín động cơ Nissan Nhật
  • Xe tải Veam VT735 - 7Tấn3 thùng kín động cơ Nissan Nhật
  • Xe tải Veam VT735 - 7Tấn3 thùng kín động cơ Nissan Nhật
  • Xe tải Veam VT735 - 7Tấn3 thùng kín động cơ Nissan Nhật
  • Xe tải Veam VT735 - 7Tấn3 thùng kín động cơ Nissan Nhật
  • Xe tải Veam VT735 - 7Tấn3 thùng kín động cơ Nissan Nhật
  • Xe tải Veam VT735 - 7Tấn3 thùng kín động cơ Nissan Nhật
Xe tải Veam VT735 - 7Tấn3 thùng kín động cơ Nissan Nhật


Nhãn hiệu :    VEAM VT735 TK
Loại phương tiện :    Ô tô tải (thùng kín)
Trọng lượng bản thân :    3670kG
Tải trọng cho phép chở :  7300kG
Số người cho phép chở :  3 người
Trọng lượng toàn bộ :    11165 kG
Kích thước xe :7980 x 2230 x 3060 mm
Kích thước lòng thùng hàng:   6050 x 2050 x 1870/---  mm

 


Hỗ trợ trực tuyến