quảng cáo

  • Xe tải Veam HD800 Hyundai 8Tan, 7Tan9, 7950kg
  • Xe tải Veam HD800 Hyundai 8Tan, 7Tan9, 7950kg
  • Xe tải Veam HD800 Hyundai 8Tan, 7Tan9, 7950kg
  • Xe tải Veam HD800 Hyundai 8Tan, 7Tan9, 7950kg
  • Xe tải Veam HD800 Hyundai 8Tan, 7Tan9, 7950kg
Xe tải Veam HD800 Hyundai 8Tan, 7Tan9, 7950kg


Nhãn hiệu : VEAM HD800 MB

Số chứng nhận :   0866/VAQ09 - 01/16 - 00

Ngày cấp :  16/6/2016

Loại phương tiện :          Ô tô tải (có mui)

 


Hỗ trợ trực tuyến