quảng cáo

  • Xe tải Hyundai HD72 (3250kg, 3T25) hạ tải thùng kín Đô Thành LR
  • Xe tải Hyundai HD72 (3250kg, 3T25) hạ tải thùng kín Đô Thành LR
  • Xe tải Hyundai HD72 (3250kg, 3T25) hạ tải thùng kín Đô Thành LR
  • Xe tải Hyundai HD72 (3250kg, 3T25) hạ tải thùng kín Đô Thành LR
  • Xe tải Hyundai HD72 (3250kg, 3T25) hạ tải thùng kín Đô Thành LR
  • Xe tải Hyundai HD72 (3250kg, 3T25) hạ tải thùng kín Đô Thành LR
Xe tải Hyundai HD72 (3250kg, 3T25) hạ tải thùng kín Đô Thành LR


Nhãn hiệu :HYUNDAI HD72/DT-TK

Loại phương tiện :Ô tô tải (thùng kín)

Xuất xứ :Hàn Quốc và Việt Nam


Hỗ trợ trực tuyến