quảng cáo

  • Xe tải HiNo XZU650 1950kg , 1Tan9 thùng lửng
  • Xe tải HiNo XZU650 1950kg , 1Tan9 thùng lửng
  • Xe tải HiNo XZU650 1950kg , 1Tan9 thùng lửng
Xe tải HiNo XZU650 1950kg , 1Tan9 thùng lửng


Nhãn hiệu :                             HINO XZU650L

Tải trọng cho phép chở :         1950    kG

Số người cho phép chở :         3          người

Trọng lượng toàn bộ :             4875    kG

 


Hỗ trợ trực tuyến